CARRINO: Distorsione dialettale della moneta d’oro e d’argento emessa fino all’ultimo sovrano delle due Sicilie.

di Mbà Cosimino

 

E  Necole se n’ha sciute… Tarde nueste  no cange maje e manche la tarantine.

Tenene sempe ce dicere susa a tutte e no le piace mai ninde.

Ma com’è ka nò te scicatta a cape prufessò? Tu pierde ancore timpe ku ste quatte capevacande k’honne dicere “a nuje  nun ci piacce”. E tanta piacereocazze ka a vù nu ve piace. Ciamma fa? Tande a vu no ve piace mai ninde. No ve piacene le furastiere ka  venene a cumannà a Tarde, nu ve piacene le barise ka venene a fanne l’assessore a Tarde (e nonne  piacene manke a nuie) mo nu ve piacene manke le tarandine k’honne deventate famuse fore de casa lore…e tinite sempe da dicere suse le cuerne de l’otre senza uardà maie le cuerne vuestre…

Ce putite capi vuie d’arte e de Carrine. L’unece carrine ka kanuscite so kidde ka ve servne p’accattarve a birra raffo. E quedde ve meretate a Piazza Funtane. Na fialette jrte venticinke metre k’adda nghianana suse a fumeche da siddellurgeche e le grue du puerte. Kiù jerte de le corne ka tenite ncape ka s’hadda vede fine a Sparte.

Care professore di Guadagnole, A lavà a capa ‘au ciucce se perde l’acqua , ‘o sapone e ‘o tiempe. E’ vere ka ne tine assaie tiempe da perdere ma no è ka l’ama perdere tutte ku le chiochiere avacande…

Mbà Cosimino

 

cosimino