Mbà Cosimino e la gentile consorte in visita al Vespucci…

di Alfredo Venturini con licenza del prof di Guadagnole.

 

 

Mbà Cosimino: Mestre! Ce ne stavene de crestiane…

Memena mea: Ce te l’ha ditte ch’erene sule crestiane? Erene assaie e putevene essere pure beduine musulmane…

Mbà Cosimino: sempe m’ha contraddicere. U sé ka da nuie se chiamane crestiane tutte, senza despreggià nisciune…Lassè stà a pulemeche mo. Ce bella cosa tagghie purtate a vede…di u’ giuste!

Memena mea: belle assaie Mimì, pure chidde uagniune e pure u Cumandande belle fatte. Belle, belle, belle!

Mbà Cosimino: quidde è nu gioielle… u gioielle kkkiù belle delle marenare militare da Marina nueste. Otre le chiacchiere da race spartane…

Memena mea: ce iè stotra storie mo? Ce ste dice? Sempe a rucere. T’agghie fatte do spaghette ku le cozze. Race da fricere nonne steve osce. Accundindete e no rucere.

Mbà Cosimino: a race da fricere… ave rascione u professore di Guadagnole. Sime proprie nalfabete gnurande…ie ste parlave de le spartane k’honne venute a Tarde nueste…

Memena mea: spartere? hamma spartere ku ci è ka nu sime puveridde? No tenime ninde da spartere nuie!

Mbà Cosimino: lasse perdere Memè fa kunde ka n’agghie ditte ninde, ka ce no me scoppia a kape sotte stu belle cappidde ka m’honne rialate…

Memena mea: quande si belle marite mie vestute da quadrette…

Mbà Cosimino: u quadrette de sorete ka tene suse u kummò…Nkadette! Se chiamane Nkadette l’ufficiale marenare ka stonne mbarcate suse u Vespucce e guvernene le vele e le gumene.

Memena mea: l’ufficiale marenare! U deceve ie ka me recurdave u film ku kuidde belle giovane ka auuande a Paola mbrazze e sa porte mendre tutte l’ottre femmene abbattene le mane…

Mbà Cosimino: ma kekkazze ve decenne mo…vavvide kekkazze de filme e viste e te recuerde…

Memena mea: l’ufficiale galantome me pare ka se chiamave…

Mbà Cosimino: Officiale gendilome  Memè, no sturpià sempe le nome e comunkue chidde ierene merekane come u sinneke Meluccio, no cendrene ninde ku a nave ka t’agghie purtate a vedè. Quedde jè nu gioielle tutte Taliane ka struisce l’Allievi Ufficiali de l’Accademia Navale di Livorno e ka vè gerannè tuute u munne.Mo ha turnate da le Stati Uniti e in Canada. Pinze Memena mea che ha spitato a bordo il Prisidende di la Repubblica Mattarello, in occasione delle celebrazioni del “150° anniversario della confedernzione canadese”. Ve sempe geranne!

Memena mea: Mattarello quidde adda fa. Adda sce sempe geranne…

Mbà Cosimino: vafancule Memè! U sacce ka Mattarello ve sempe geranne, ma io te stoke e parle del Vespuccio…prime de venè a Tarde nueste ha state a Civitavecchia, Chioggia, Venezia, Trieste  e Castellammare di Stabia. Ha mbarcate a bordo kiù de 40.000 curiuse… tene a bellezze de 86 anni e face sempe u’ dovere suie!

Memena mea: e ce no ere bbbuene a fa u dovere suie mike u facevene Mprisidende di l’Italiane a Mattarello.

Mbà Cosimino: Memè, mòmèkakateukazze! Lassù perdere a Mattarello. Stoke e parle sempe d’u Vespuccio!

Memena mea: Sine vabbè no te fa brutte mo ka t’è mise u cappiedde da Vespucce no te credere ka puè fa u comamdande come u Capetane Recchia. Quello si ka ete proprie nu Gentiloni.

Mbà Cosimno: ce c’endre mo u presedende d’u guverne. Lassele stà ka kuidde iè sule de passagge. No ne sape mai ninde d’ù fiasce de l’olio… Kiuttoste e viste quanne jè belle u calendarie ka n’honne date:  “Ricordare il passato – costruire il futuro”.

Memena mea: belle parole Mimine mie. S’ha ghiacciate a sckene a senderte. Ma n’agghie kapite ce volene ku dicene…

Mbà Cosimino: se referiscene alla Grande Guerra del 1918. L’epica impresa di Premuda di Luigi Rizzo. Le foto della Marina di ieri e di oggi che testimoniano l’immutato senso del dovere, della professionalità e abilità specialistiche che il personale della forza armata esprime ogni giorno al servizio del Paese.

Memena mea: ma quande si bbbrave marite mie. Quande bbbelle cose te ste nzegne u professore di Guadagnole. E viste ka t’akkie falle pure tu u dovere tue ka è da parekkie tiempe ka nun u face come u professore amike tue ka parle, parle ma novv’è maie armate.

Mbà Cosimino: quanne m’avvicine dice sempe ka tenghe na cose nkape e magghia da na calmate ka sime viecchie ormai…

Memena mea: sine Mimì tiene rascione ma kidde belle giuvene ka stavene suse u Vespucce m’honne fatte skazzeka nu prurite…

FacebookTwitterGoogle+

Lascia un commento